قطع خودسرانه درختان بلوط توسط هنگ مرزی شهرستان بانه

17.08.2022 21:39:28

موکریان ــ هنگ مرزی بانه اقدام به قلع و قمع درختان بلوط در آن منطقه کردە است.

به گزارش انجمن زیست محیطی پاژین بانه، قلع و قمع درختان بلوط توسط هنگ مرزی شهرستان بانه در مرز هنگه ژال و کنده سوره برای چندمین بار متوالی بدون درنظر گرفتن نظریه کارشناسان جنگل و مرتع اداره منابع طبیعی این شهرستان صورت گرفتە است.

انجمن پاژین در بیانیەای اعلام کردە است که هنگ مرزی که حفاظت و حراست از نوار مرزی وظیفه اصلی آنان می باشد ،وظیفه حفاظت از جنگل ها و مراتع کشور را نیز سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری عهده دار هستند‌. طبق قانون درصورت بروز آتش سوزی در جنگل ها کلیه مامورین دولتی اعم از لشکری و کشوری برای اطفای حریق باید تمام تلاش و توان خود را به کار گیرند که هنگ مرزی اکثرا در این مورد کوتاهی کرده است .

این انجمن زیست محیطی همچنین اعلام کردە است که هرگونه دخل و تصرف در این موضوع بدون نظریه کارشناسی و بازدید میدانی متولیان امر غیرقانونی می باشد.

0

یک شهروند کورد به محاربه متهم شد
بی‌خبری مطلق از سرنوشت مسعود کردپور، سردبیر آژانس خبری موکریان
رهایی یک زندانی از اعدام پس از ٢٣ سال در ارومیه
مرگ یک کارگر در ارومیه حین انجام کار
تجمع اعتراض شماری از فعالان حقوق زنان در سنندج
کشته شدن یک کولبر بر اثر تیراندازی در مناطق مرزی بانه