برچسب: #احمد_زیدآبادی

کشور را دریابید!

کشور را دریابید! فقر و فلاکت و بیکاری و اشتغالِ نامناسب و احساسِ درماندگی و بی‌عدالتی، بستر بسیار مناسبی برای ...

Read more

خودکشی دردناک

خودکشی دردناک رسانه‌های اصولگرا، خودکشیِ دل‌گداز و جانخراشِ پدر امیرحسین مرادی را به اِعمال فشار برخی روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق ...

Read more