برچسب: #افق_گشایی

کشور را دریابید!

کشور را دریابید! فقر و فلاکت و بیکاری و اشتغالِ نامناسب و احساسِ درماندگی و بی‌عدالتی، بستر بسیار مناسبی برای ...

Read more