برچسب: #سازمان_ملل

کشور را دریابید!

کشور را دریابید! فقر و فلاکت و بیکاری و اشتغالِ نامناسب و احساسِ درماندگی و بی‌عدالتی، بستر بسیار مناسبی برای ...

Read more