عدم پرداخت حقوق معلمان نهضت سوادآموزی در بوکان

  موکریان ــ حقوق معلمان نهضت سوادآموزی در بوکان یک سال است که پرداخت نشده است. به گزارش منابع محلی، معلمان نهضت سوادآموزی در شهرستان بوکان و روستاهای اطراف مدت یک سال است که از سوی ادارەی آموزش و پرورش حقوق دریافت نکردەاند. این معلمان می گویند گاهی مجبوریم برای تدریس خانەای اجارە کنیم، در… ادامه خواندن عدم پرداخت حقوق معلمان نهضت سوادآموزی در بوکان