سنگربندی همزمان کردها علیه روسیه، ترکیه و سوریه!/ صلاح الدین خدیو

در چند روز اخیر وضعیت دو شهر کردنشین قامیشلو و حسکه ملتهب شده است. بخش عمده این شهرها تحت کنترل کردهای سوری است، اما مربع امنیتی این شهرها و فرودگاه قامیشلو  هنوز در کنترل ارتش سوریه و شبه تظامیان طرفدارش قرار دارد.  دولت اسد در سالهای گذشته در سخت ترین شرایط تلاش کرد این نمادهای… ادامه خواندن سنگربندی همزمان کردها علیه روسیه، ترکیه و سوریه!/ صلاح الدین خدیو