اثرات اجتماعی و زیست محیطی احداث سد سردشت / محمد ممندزاده

سد یکی از بزرگ‌ترین سازه‌های ایجادشده به دست بشر است. هدف‌ سدها تولید برق، ذخیره آب و کنترل سیلاب‌ها و… است. سدسازی، تأثیراتی بر پایین‌دست و حتی اقلیم سد دارد. چهار سال از احداث سد سردشت می‌گذرد. احداث سد سردشت، تأثیراتی بر زندگی شهروندان و محیط‌ زیست گذاشته است. ایجاد سد سردشت در وقوع زلزله،… ادامه خواندن اثرات اجتماعی و زیست محیطی احداث سد سردشت / محمد ممندزاده